Privacy Policy

Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.schilderenkitbedrijfnoordnederland.nl In deze privacy policy wordt de Privacy Statement uiteengezet. Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland raad u aan om deze aandachtig door te nemen.

Welke gegevens worden door Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland verzameld en verwerkt?

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, dient u bij het aanvragen van een offerte via www.schilderenkitbedrijfnoordnederland.nl enkele persoonsgegevens te verstrekken.

Al deze gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

zullen enkel en alleen gebruikt worden om u een passende offerte aan te bieden.

Waarom is Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland deze gegevens nodig?

Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland is deze gegevens nodig om telefonisch dan wel schriftelijk via e-mail of post contact met u op te nemen. Zodat wij voor u een passende offerte kunnen maken en u deze toe kunnen sturen.

Bewaren gegevens.

Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Indien er geen overeenkomst tot stand komt tussen u en Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland dan zullen de gegevens in ieder geval niet langer dan een jaar worden bewaard. U kunt natuurlijk altijd een verzoek sturen om uw gegevens te laten verwijderen op het moment dat u dit wenst.

Google Analytics

www.schilderenkitbedrijfnoordnederland.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website helpt ons bij het analyseren en verbeteren van de gebruikservaring op de website.

Om te voldoen aan de AVG richtlijnen wordt uw ip-adres gemaskeerd en is er een verwerkingsovereenkomst getekend met Google, ook wordt er geen data doorgestuurd voor aanvullende Google diensten.

Verstrekken aan derden

Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe is gehouden op grond van een wettelijke bepaling.

Links naar andere websites.

Onze website bevat links naar andere websites. Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Wij verwijzen u in dat geval naar de privacy bepalingen van betreffende websites.

Wijzigingen.

Schilder en Kitbedrijf Noord Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring, bijvoorbeeld als dit wettelijk noodzakelijk is.